[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen nätverksanslutning efter byte av moderkortHej Stefan, tack för ditt svar!

Nätverkskortets röda lampa lös, det vet jag. Jag har däremot ingen aning
aning om det fanns någon länk, dvs. som du skrev att lamporna på båda
enheterna lös. Nu när jag bytt tillbaka till det dåvarande och den röda
lampan på nätverkskortet lyser lyser också den på routern.

Jag minns från att jag körde
#ip address show
att flaggorna UP och LOWER_UP var aktiva, svaret jag fick på ip-kommandot
var nästintill identiskt med det exempel som du ger, utom state och mtu,
state var DOWN och mtu minns jag tyvärr inte.

Problemet jag hade efter att jag konstaterat att state var satt till DOWN
var att försöka ändra den till UP med förljande kommando:
#ifconfig eth1 up
hade däremot ingen effekt.

Med Vänlig Hälsning
Philip Lundqvist

Missade att skicka detta svar till listan. Jag ber om ursäkt.

-----Ursprungligt meddelande----- From: Stefan Alfredsson
Sent: Monday, May 09, 2011 10:47 PM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Ingen nätverksanslutning efter byte av moderkort

On 5/9/11 6:02 PM, Philip Lundqvist wrote:
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules listar båda nätverkskorten, det vill säga både det som användes tidigare och det nuvarande. eth0 är dåvarande och eth1 nuvarande, vad jag kan utläsa av filen ska allting vara i sin ordning?

Ja, fast eftersom det gamla interfacet inte används längre skulle jag
rekommendera att döpa om dem. Ta bort raden med eth0, och ändra eth1
till eth0 i den andra raden och boota om (det gör dock ingen praktisk
skillnad eller löser problemet).

# PCI device 0x10ec:0x8139 (8139too)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="a0:00:00:05:c4:90", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x1106:0x3065 (via-rhine)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:13:8f:11:03:eb", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Att köra kommandot:
#ifup eth1
är tyvärr inte möjligt just i dagsläget, inte
#ip add
heller
Vet du om nätverkskortet hade länk? (lampa lyser på router och nätverkskort)
Ifall du får möjlighet att köra ip-kommandot, kolla så att flaggorna UP,
LOWER_UP är satta för eth0 (eller eth1):

$ ip address
...
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
state UP qlen 1000

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 4DC852FF.8040107@debian.org">http://lists.debian.org/[🔎] 4DC852FF.8040107@debian.org


Reply to: