[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Två olika apache-servrar till olika domänadresser på samma lanOn 2011-04-13 16:58 +0200, Philip Lundqvist wrote:
> Fungerar proxyn även för subdomäner? Dvs. kan jag skicka requests på
> sub.example.com och www.example2.com till samma server även genom
> proxyn?

Ja, absolut. Proxyn kan du slå igång på en per vhost-basis.

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/IRCnet/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: