[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Två olika apache-servrar till olika domänadresser på samma lanOn 2011-04-13 07:55 +0200, Anders Jackson wrote:
> Nej, det är bara att sätta upp två serverar i samma apache. Webb-servern
> räknar själv ut vilken "virtuell" server som skall hantera anropet.
> Webbklienten anger med host-direktiv vilken den vill använda.
> Bara kopiera /etc/apache2/sites-available/default till två nya namn, editera
> dem och köra a2esite på respektive filnamn. Sätt sedan DNSen att peka ut
> bägge adresserna till din maskin.
> Se http://debian-administrator.org för mer info, eller fråga igen så
> förklarar jag. Ni kör väl med IPv6 :-)

(CC:a mig inte är du snäll. Praxis på debian-listor att inte göra det 
 om man inte ber om det. Och sen topp-postning... Ja, osv...)

Hej. Vad pratar du om? :-)

Som jag uppfattade det ville Philip köra två olika värdar, med apache
på bägge. Problemet är att de sitter bakom ett NAT, med _en_ globalt
routbar adress och med rfc1918-adresser internt. För att du ska kunna
nå bägge maskinerna på samma IP-adress (endast särskiljt av domän)
måste NAT-prylen konfigureras att skicka alla paket med dst port 80
till en av maskinerna. Den maskinen får i sin tur vidarebefordra
requests med domän www2.example.com till den andra maskinen. Är det 
jag eller du som läst galet?

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/IRCnet/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: