[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Två olika apache-servrar till olika domänadresser på samma lanOn 2011-04-13 14:14 +0200, Anders Jackson wrote:
> (Är du CC:ad? Kan jag inte se. :-)
> Jag sitter för närvarande på en Android, så det blir Top-postning, om du
> inte har något tips om det)

( 
 To: Olof Johansson <olof@ethup.se>
 Cc: debian-user-swedish@lists.debian.org

 Dålig klient ;-)
)

> Jag såg att han ville köra två web-siter. Vilket man ju inte normalt löser
> med två Apatche-servrar, utan med en. Om man däremot kör två olika serverar,
> ex yaws och apatche, så ar en proxie-lösning korrekt i en av
> apatche-serverns två skiter.

Ofta kan man lösa det med vhosts, men det är dumt att köra tunga 
applikationsservrar på samma maskin som annat, om man kan undvika 
det.

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/IRCnet/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: