[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

virtualbox.vilken virtualbox fungerar med windows xp och jaws och som även har stöd för usb boot för är på deras sida nu tänkte ladda ner ----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 18, 2011 2:07 PM
Subject: RE: arrogant


Bra sagt bardia

-----Original Message-----
From: Bardia Zakeri [mailto:bardiazakeri@gmail.com]
Sent: Friday, March 18, 2011 1:59 PM
To: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: arrogant


magnus!!!!!!!!!!! jag vet vad det betyder! men ville veta i ditt
sammanhang.
Har du asperger eller adhd eller något psykigst humörproblem som dessa jag
räknade kan ha sånna saker med tolamod och säga grejer bla men du bör veta
vad dessa grejer är för något.
eller har du manodepresiva problem i hög grad att du mår inte bra och
säger dumma saker och sånt till andra jag har adhd och kan vara så
ibland men inte på såvis som dig men jag vill inte ha kontakt med
aroganta människor. ursekta min otrevliga torn men jag tycker du är för
kaxig magnus .
hur gammal är du föresten i huvedet och i oldern ? alvaraligt magnus*

----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 18, 2011 1:24 PM
Subject: FW: arrogant
-----Original Message-----
From: Magnus Berg [mailto:debianjunkmail@burgsvik.se]
Sent: Friday, March 18, 2011 1:20 PM
To: mattias
Subject: Re: arrogant


Det är svårt för mig att vara ödmjuk med tanke på hur intelligent och duktig
jag är. Vet man inte ens vad arrogant betyder så är man verkligen en nolla.

Magnus Berg

2011-03-18 13:15, mattias skrev:
Ja ett exempel på en sådan är ju magnus

-----Original Message-----
From: Tore Ericsson [mailto:tore.ericsson@telia.com]
Sent: Friday, March 18, 2011 1:08 PM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: arrogant


En tolkning av vad Svenska Akademiens ordbok menar om arrogans:

Den som utmärker sig för övermod och är dryg, i synnerhet i fråga om
sätt eller ton och så vidare, är arrogant.

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000101cbe567$5e43e090$8f17e255@mj


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
http://lists.debian.org/2487440103744D728BD9B8B9163766BB@68ai3c3le4njy2r


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000401cbe56d$69efcbb0$8f17e255@mj


Reply to: