[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FW: arrogant
-----Original Message-----
From: Magnus Berg [mailto:debianjunkmail@burgsvik.se] 
Sent: Friday, March 18, 2011 1:20 PM
To: mattias
Subject: Re: arrogant


Det är svårt för mig att vara ödmjuk med tanke på hur intelligent och 
duktig jag är. Vet man inte ens vad arrogant betyder så är man verkligen 
en nolla.

Magnus Berg

2011-03-18 13:15, mattias skrev:
> Ja ett exempel på en sådan är ju magnus
>
> -----Original Message-----
> From: Tore Ericsson [mailto:tore.ericsson@telia.com]
> Sent: Friday, March 18, 2011 1:08 PM
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: arrogant
>
>
> En tolkning av vad Svenska Akademiens ordbok menar om arrogans:
>
> Den som utmärker sig för övermod och är dryg, i synnerhet i fråga om 
> sätt eller ton och så vidare, är arrogant.
>
>
>    


Reply to: