[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

arrogantEn tolkning av vad Svenska Akademiens ordbok menar om arrogans:

Den som utmärker sig för övermod och är dryg, i synnerhet i fråga om sätt 
eller ton och så vidare, är arrogant. 


Reply to: