[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Upptäck Google.Med risk att få ännu en utskällning av magnus
Martin va menar du med arrogant?

-----Original Message-----
From: Martin Burman [mailto:martin@default.nu] 
Sent: Friday, March 18, 2011 11:15 AM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Upptäck Google.


On 03/18/2011 10:19 AM, Magnus Berg wrote:
> Vad tycker ni? D.S.
>
>
Vad vi tycker?
Jag svarar för mig själv:

Det är bra att två synskadade personer använder Debian och Listan och 
får hjälp med det de behöver.
Jag förstod själv häromdagen att ett mail inte handlade om förklaringar 
utan i princip bara hjälp att läsa en stökig webbsida. Jag tar mig gärna 
den tiden då och då.

Det är tråkigt med personer som aktivt retar sig på saker, stör det dig 
så gräsligt borde det inte vara speciellt svårt att få till ett 
epostfilter där du sorterar bort de uppenbart två personer du stör dig 
på direkt.

Jag hittade ett inlägg från dig från 2008-09-18 som jag tar mig friheten 
att saxa lite ur:

"Många av de som förser oss okunniga med vårt kära Debian har en mycket 
arrogant inställning till oss okunniga."

Hälsningar Martin


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: 4D8330C0.9030307@default.nu">http://lists.debian.org/4D8330C0.9030307@default.nu


Reply to: