[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upptäck Google.samma vill jag veta
----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 18, 2011 11:18 AM
Subject: RE: Upptäck Google.


Med risk att få ännu en utskällning av magnus
Martin va menar du med arrogant?

-----Original Message-----
From: Martin Burman [mailto:martin@default.nu]
Sent: Friday, March 18, 2011 11:15 AM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Upptäck Google.


On 03/18/2011 10:19 AM, Magnus Berg wrote:
Vad tycker ni? D.S.


Vad vi tycker?
Jag svarar för mig själv:

Det är bra att två synskadade personer använder Debian och Listan och
får hjälp med det de behöver.
Jag förstod själv häromdagen att ett mail inte handlade om förklaringar
utan i princip bara hjälp att läsa en stökig webbsida. Jag tar mig gärna
den tiden då och då.

Det är tråkigt med personer som aktivt retar sig på saker, stör det dig
så gräsligt borde det inte vara speciellt svårt att få till ett
epostfilter där du sorterar bort de uppenbart två personer du stör dig
på direkt.

Jag hittade ett inlägg från dig från 2008-09-18 som jag tar mig friheten
att saxa lite ur:

"Många av de som förser oss okunniga med vårt kära Debian har en mycket
arrogant inställning till oss okunniga."

Hälsningar Martin


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: 4D8330C0.9030307@default.nu">http://lists.debian.org/4D8330C0.9030307@default.nu


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/001a01cbe555$dd5d6f20$8f17e255@mj


Reply to: