[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: testMmmm, håller med. Men nu är det vidarebefordrat till mina
windowsvänner. Tack!

/Janne

On Tue, 1 Mar 2011 13:03:15 +0100 (CET)
daniel@warhammar.se wrote:

> Känns lite konstigt att skriva detta til debian-listan, men om det kan
> glädja listans användare så.
> 
> I outlook 2007 så går man till Verktyg -> Alternativ ->
> E-postalternativ -> Uppföljning. Bocka ur Läskvitto under "För alla
> meddelanden som jag skickar, begär:"
> 
> Tvingas använda och supporta Outlook i jobbet...
> 
> //Daniel
> 
> > tror man går i verktyg  alternativ sen  till läskvitto men det var
> > ett tag sen jag var där och pillade med några inställningar så vet
> > inte och orkar inte ändra
> > ----- Original Message -----
> > From: <jan@lillahusetiskogen.se>
> > To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> > Sent: Tuesday, March 01, 2011 12:26 PM
> > Subject: Re: test
> >
> >
> > Det klarar inte mina windowsvänner heller. Om någon kan beskriva hur
> > man gör ska jag meddela dom ;^)
> >
> > On Tue, 1 Mar 2011 11:28:30 +0100
> > "Bardia Zakeri" <bardiazakeri@gmail.com> wrote:
> >
> >> hej nej kan inte ändra vet inte hur man gör  så länge sen jag  var
> >> i outlook inställningar na
> >>
> >>
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to
> > debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org with a subject of
> > "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > Archive: http://lists.debian.org/20110301122605.351614ce@igor
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to
> > debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org with a subject of
> > "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > Archive:
> > http://lists.debian.org/C699041DC1004E04BB926C3A287BC706@68ai3c3le4njy2r
> >
> >
> 
> 
> 


Reply to: