[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Diskkvotering
On 28 Feb 2011, at 18:20, Philip Lundqvist wrote:
quotacheck: Cannot guess format from filename on /dev/sdb1. Please specify format on commandline.
quotacheck: Cannot find filesystem to check or filesystem not mounted with quota option.
 
Jag har provat att montera disken på diverse olika sätt i /etc/fstab. Jag har nämligen valt att montera en disk vid namn /dev/sdb1 i /home

Vad har sdb1 för filsystem? (quota funkar inte på alla filsystem om jag minns rätt. ext3 och xfs går dock bra)

Vilka "diverse olika sätt" har du provat? :)  Felmeddelandet ovan nämner att filsystemet kanske inte är monterat med quota-optionen. mount -o remount,quota /home

Har du kört quotaon på filsystemet?

Mvh,
 Stefan


Reply to: