[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: testtror man går i verktyg alternativ sen till läskvitto men det var ett tag sen jag var där och pillade med några inställningar så vet inte och orkar inte ändra ----- Original Message ----- From: <jan@lillahusetiskogen.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Tuesday, March 01, 2011 12:26 PM
Subject: Re: test


Det klarar inte mina windowsvänner heller. Om någon kan beskriva hur
man gör ska jag meddela dom ;^)

On Tue, 1 Mar 2011 11:28:30 +0100
"Bardia Zakeri" <bardiazakeri@gmail.com> wrote:

hej nej kan inte ändra vet inte hur man gör  så länge sen jag  var i
outlook inställningar na
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20110301122605.351614ce@igor


Reply to: