[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grafik för Intel 855GM trasigt i Squeeze/testing.Vidare felsökning leder till följande:

 * En omkompilerad kärna som stänger en SMBus-ledning
  förändrar inte haveriet.

 * När Xorg låser sig är det till och med så allvarlig att
  närverkskortet slutar att fungera. Med andra ord utövar
  åtkomsten av grafikminnet medelst framebuffer-drivaren
  en så allvarlig inverkan att hårdvaran och elektroniken
  låser sig.

 * Dessa haverier började när grafikdrivaren gick över i de
  senare linuxkärnorna till att nyttja grafikminnet.


En rättfram ledtråd kan Ni nog svara på:

 I den korta, första felloggen från X.org när jag bara försöker
 starta X, inget mer, står det att "fbcon not found". Så vitt jag
 vet skall just drivaren "fbcon" vara ersatt av andra drivare.
 Men, är den nu en drivare från Xorg som felaktigt skulle söka
 efter "fbcon", eller är det snarare kärnmodulen "i915" som löper
 irrvägar?

En lösning på denna fråga skulle bereda vägen för en djupare
och målinriktad felsäkning, alltså kunna avgöra om huvudbristen
ligger i linuxkärnan eller hos X.orgs intel-drivare.

--- Den mån 2010-04-12 skrev Sven Arvidsson <sa@whiz.se>:
> Min uppfattning av stödet för
> Intel-grafik är snarare det rakt motsatta,
> det är dessa som har absolut bäst stöd för både 2D och
> 3D. 
> 
> Detta med reservation för att jag bara testat "nya"
> sådana, inget från
> i8xx-familjen och bara på unstable-system (testing är
> tyvärr inte att
> rekommendera för vardagligt bruk).
> 
> Se om du kan återskapa problemen med
> xserver-xorg-video-intel från
> experimental (och helst med kärna 2.6.33 också från
> experimental), om så
> är fallet, gör en felrapport här:
> http://intellinuxgraphics.org/how_to_report_bug.html
>

Experimentellt var ordet! Har driftstabilitet drivits på
flykten bort från hävdvunna målsättningar för Debian?
 
> Intels utvecklare brukar både vara snabba på att fixa
> problemen och både
> hjälpsamma och vänliga. 
> 
> Vill du vara extra noggran kan du ju rapportera samma bug
> mot
> xserver-xorg-video-intel i Debian och referera till

Minst fem sådana riktar sig uttryckligen mot 855GM och över
hundra andra rapporter vidgar fältet än mer!

> rapporten på
> bugs.freedesktop.org 
> 


__________________________________________________
Använder du Yahoo!?
Är du trött på spam? Yahoo! E-post har det bästa spamskyddet som finns 
http://se.mail.yahoo.com


Reply to: