[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grafik för Intel 855GM trasigt i Squeeze/testing.>   I den korta, första felloggen från X.org när jag bara försöker
>   starta X, inget mer, står det att "fbcon not found". Så vitt jag
>   vet skall just drivaren "fbcon" vara ersatt av andra drivare.
>   Men, är den nu en drivare från Xorg som felaktigt skulle söka
>   efter "fbcon", eller är det snarare kärnmodulen "i915" som löper
>   irrvägar?

Några snabba googlingar säger att att det är xserver-xorg-video-intel
som försöker ladda in modulen fbcon, men den är inbyggd i Debians
standardkonfiguration. 

Trots ordet "FATAL" är det inte säkert att det är det som är felet, men
utan hela loggen är det svårt att säga.

Den närmaste rapporten jag hittar är denna, med en länk uppströms och
ett förslag att testa patcharna där;
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=576848#20


-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: