[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grafik för Intel 855GM trasigt i Squeeze/testing.Min uppfattning av stödet för Intel-grafik är snarare det rakt motsatta,
det är dessa som har absolut bäst stöd för både 2D och 3D. 

Detta med reservation för att jag bara testat "nya" sådana, inget från
i8xx-familjen och bara på unstable-system (testing är tyvärr inte att
rekommendera för vardagligt bruk).

Se om du kan återskapa problemen med xserver-xorg-video-intel från
experimental (och helst med kärna 2.6.33 också från experimental), om så
är fallet, gör en felrapport här:
http://intellinuxgraphics.org/how_to_report_bug.html

Intels utvecklare brukar både vara snabba på att fixa problemen och både
hjälpsamma och vänliga. 

Vill du vara extra noggran kan du ju rapportera samma bug mot
xserver-xorg-video-intel i Debian och referera till rapporten på
bugs.freedesktop.org 

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: