[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverksproblemOn 15 Mar 2010, at 16:08, Tore Ericsson wrote:

> Eftersom ingen ännu svarat, en trivial fundering:
> Kan det vara hårdvarufel? Nätkortet? Kabel/kontakter ...?

Mycket troligt att det är felet. Börja med att byta kabel, byt port i switchen, prova mot en annan switch.
Se även över så att dator och switch sitter i jordade uttag. Har detta inte hjälp, byt nätverkskort.

Stefan

> 
> -----------------------------
> söndagen den 14 mars 2010 skrev jonas nydahl:
> 
> nätverksproblem
> Hej, jag kör en server med debian 5 och har många Tx packets errors och
> många carrier på eth0.
> 
> vad kan det vara för fel?
> 
> här är ifconfig:
> 
> it-fixarna:/var/www# ifconfig 
> eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8b:fa:9f:3a 
>     inet addr:192.168.1.103 Bcast:192.168.1.255
> Mask:255.255.255.0
>     inet6 addr: fe80::250:8bff:fefa:9f3a/64 Scope:Link
>     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>     RX packets:170491 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>     TX packets:4949 errors:133547 dropped:0 overruns:0
> carrier:269400
>     collisions:0 txqueuelen:1000 
>     RX bytes:79645805 (75.9 MiB) TX bytes:362689 (354.1 KiB)
>     Interrupt:9 Base address:0x1400 
> 
> lo    Link encap:Local Loopback 
>     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
>     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
>     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
>     RX packets:423 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>     TX packets:423 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>     collisions:0 txqueuelen:0 
>     RX bytes:42447 (41.4 KiB) TX bytes:42447 (41.4 KiB)
> ...
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 201003151608.22497.tore.ericsson@telia.com">http://lists.debian.org/201003151608.22497.tore.ericsson@telia.com
> 


Reply to: