[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverksproblemDen 15 mars 2010 16.08 skrev Tore Ericsson <tore.ericsson@telia.com>:
> Eftersom ingen ännu svarat, en trivial fundering:
> Kan det vara hårdvarufel? Nätkortet? Kabel/kontakter ...?

Ja. Nja, Ja.

Har du flera Debian-maskiner på samma nät?  Isf, vad ger de för resultat.
Hur ser dit nätverk ut?  Vad har du för burkar, och hur är de kopplade?
Vad har du för hårdvara? lspci brukar ge en ganska bra bild.

/Jackson


Reply to: