[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Systemet ser inte alla hårddiskarHej!

Körande Testing på en ny maskin har jag problem med mina hårddiskar - 
Inte alla hårddiskar monteras varje uppstart - och dom syns då inte
alls i gparted heller. Är detta något känt problem i nuvarande kernel? 

Ibland så är det så illa så att min root-partition inte monteras och
jag inte alls kommer in i Debian. - Det verkar lite slumpmässigt vilka
hårddiskar som systemet kan se vid olika uppstarter.

Detta är en ny intelbaserad maskin - körandes AMD64-kerneln.

uname -a ger:
Linux debian 2.6.32-trunk-amd64 #1 SMP Sun Jan 10 22:40:40 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux

och alla mina hårddiskar är SATA- så även min DVD. (Jag har 4 hårddiskar och en DVD.)

Felmeddelandet jag får om inte root-partitionen monteras ser ut som detta:
http://dominikengbers.gmxhome.de/bug.JPG
(Det är en Ubuntu-användare som har postat det exemplet dock - mitt är snarlikt.)

Behövs mer info så ger jag er det gärna!

Vore tacksam för hjälp
mvh
-- 
Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>


Reply to: