[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Python-configOn Tuesday 16 March 2010 20.35.55 mattias wrote:
> Försöker kompilera ett program
> Men det vill ha ett kommando python-config
> Hittar inget via apt
> 
> 
> 
[root@vulcan /]: apt-file find python-config

python-dev


Reply to: