[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Python-configOn Tue, Mar 16, 2010 at 8:35 PM, mattias <mj@mjw.se> wrote:
> Försöker kompilera ett program
> Men det vill ha ett kommando python-config
> Hittar inget via apt

apt-file search python-config

visar att du har det i python-dev

mvh
martin


Reply to: