[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Linux vserverVa är skillnad på openvz och linux vserver
Förutom att amn tydligen måste ha grov asperger för att fatta linux vserver
Ex mitt setup-script vill inte funka
vserver vserver3 build -n mj -m template --hostname test --interface eth0 --
-t /vservers/./templates/fedora-core-2-i386-20050726.tar.gz
Så klagar den på att ingen eth0 är med fast ni ser att det är en parameter
där


Reply to: