[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Python-configFörsöker kompilera ett program
Men det vill ha ett kommando python-config
Hittar inget via apt


Reply to: