[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med history-tangenterna i GNU screenOn Fri, Mar 12, 2010 at 11:32:05PM +0100, Anders Jackson wrote:
> Den 12 mars 2010 22.54 skrev Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
> > Hej!
> 
> Hej
> 
> > Jag har problem med history-tangenterna (pil upp/ner) när jag kör
> > GNU screen (version 4.00.03jw4 (FAU) 2-May-06) under Debian stable.
> >
> > I ett vanligt terminalfönster (bash) så funkar det att bläddra
> > upp/ner bland gamla kommandon.
> 
> Det är bash själv som hanterar history, det är inte screen.

Jo, det känner jag iofs till. Och det är heller ingen skillnad
om jag kör bash utanför screen.

> > I ett av screen-fönstren kör jag REBOL och där funkar det däremot
> > inte. Trycker jag pil upp/ner så får jag i stället 'OA' respektive
> > 'OB' (utan ').
> 
> Det är väl de tecknen som genereras av tangenterna.  Pilar och
> funktionstangenterna skickar en sekvens av tecken, vanligtvis inleds
> de med Esc [ och några tangenter.  Som nedan.  ^[ är ESC-koden.
> 
> > Om jag i det fungerande terminalfönstret tar hjälp av cat så ser
> > jag att piltangenterna där är mappade till '^[[A' respektive '^[[B'
> > (också här utan ').
> 
> Vilket stämmer, det är ANSI- eller DEC VT100-kodning av
> piltangenterna.  Andra terminaler sände andra sekvenser när man tryck
> ned piltangenter och funktionstangenter.
>
> > Finns det något sätt att få screen att för REBOL-fönstret att mappa
> > om piltangenterna eller nån annan lösning?
> 
> Fungerar piltangenterna i REBOL direkt i ett terminalfönster utan screen?

Ja, det gör dom. Och det var det jag tyckte var lite konstigt eftersom
jag då normalt brukar starta upp REBOL i ett vanligt terminalfönster
(bash) så varför blir det annorlunda så fort man gör det innifrån screen?

Kan man få screen till att använda VT100-kodning även i REBOL-fönstret?
Och kan man enkelt se vilken kodning REBOL väljer?

/Peter


Reply to: