[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med history-tangenterna i GNU screenDen 12 mars 2010 22.54 skrev Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
> Hej!

Hej

> Jag har problem med history-tangenterna (pil upp/ner) när jag kör
> GNU screen (version 4.00.03jw4 (FAU) 2-May-06) under Debian stable.
>
> I ett vanligt terminalfönster (bash) så funkar det att bläddra
> upp/ner bland gamla kommandon.

Det är bash själv som hanterar history, det är inte screen.

> I ett av screen-fönstren kör jag REBOL och där funkar det däremot
> inte. Trycker jag pil upp/ner så får jag i stället 'OA' respektive
> 'OB' (utan ').

Det är väl de tecknen som genereras av tangenterna.  Pilar och
funktionstangenterna skickar en sekvens av tecken, vanligtvis inleds
de med Esc [ och några tangenter.  Som nedan.  ^[ är ESC-koden.

> Om jag i det fungerande terminalfönstret tar hjälp av cat så ser
> jag att piltangenterna där är mappade till '^[[A' respektive '^[[B'
> (också här utan ').

Vilket stämmer, det är ANSI- eller DEC VT100-kodning av
piltangenterna.  Andra terminaler sände andra sekvenser när man tryck
ned piltangenter och funktionstangenter.

> Finns det något sätt att få screen att för REBOL-fönstret att mappa
> om piltangenterna eller nån annan lösning?

Fungerar piltangenterna i REBOL direkt i ett terminalfönster utan screen?

> /Peter

/Jackson


Reply to: