[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med history-tangenterna i GNU screenOn Sat, Mar 13, 2010 at 10:57:25PM +0100, Jörgen Grahn wrote:
> >> Hej
> >> 
> >> > Jag har problem med history-tangenterna (pil upp/ner) när jag kör
> >> > GNU screen (version 4.00.03jw4 (FAU) 2-May-06) under Debian stable.
> >> >
> >> > I ett vanligt terminalfönster (bash) så funkar det att bläddra
> >> > upp/ner bland gamla kommandon.
> >> 
> >> Det är bash själv som hanterar history, det är inte screen.
> >
> > Jo, det känner jag iofs till. Och det är heller ingen skillnad
> > om jag kör bash utanför screen.
> >
> >> > I ett av screen-fönstren kör jag REBOL och där funkar det däremot
> >> > inte. Trycker jag pil upp/ner så får jag i stället 'OA' respektive
> >> > 'OB' (utan ').
> >> 
> >> Det är väl de tecknen som genereras av tangenterna.  Pilar och
> >> funktionstangenterna skickar en sekvens av tecken, vanligtvis inleds
> >> de med Esc [ och några tangenter.  Som nedan.  ^[ är ESC-koden.
> >> 
> >> > Om jag i det fungerande terminalfönstret tar hjälp av cat så ser
> >> > jag att piltangenterna där är mappade till '^[[A' respektive '^[[B'
> >> > (också här utan ').
> >> 
> >> Vilket stämmer, det är ANSI- eller DEC VT100-kodning av
> >> piltangenterna.  Andra terminaler sände andra sekvenser när man tryck
> >> ned piltangenter och funktionstangenter.
> >>
> >> > Finns det något sätt att få screen att för REBOL-fönstret att mappa
> >> > om piltangenterna eller nån annan lösning?
> >> 
> >> Fungerar piltangenterna i REBOL direkt i ett terminalfönster utan screen?
> >
> > Ja, det gör dom. Och det var det jag tyckte var lite konstigt eftersom
> > jag då normalt brukar starta upp REBOL i ett vanligt terminalfönster
> > (bash) så varför blir det annorlunda så fort man gör det innifrån screen?
> >
> > Kan man få screen till att använda VT100-kodning även i REBOL-fönstret?
> > Och kan man enkelt se vilken kodning REBOL väljer?
> 
> Jag är inte med på mailinglistan, så v v sammanfatta detta dit om det
> funkar:
> 
> Jag har sett liknande problem med vim och screen på RedHat EL.
> Prova att sätta $TERM till "xterm", "vt102" eller liknande.
> 
> Jag har antagit att problemet kommer sig av att man inte har vettig
> /usr/share/terminfo för screen.  Men vet inte säkert.

Jag gjorde en snabb test av detta och det verkade funka! Tack Jörgen!

peter@server:~$ echo $TERM
screen
peter@server:~$ TERM=xterm
peter@server:~$ echo $TERM
xterm
peter@server:~$ rebol

Nu fungerade history-tengenterna fint i REBOL!

/Peter


Reply to: