[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Dags för Squeeze ?On 2010-02-04 19:19, Rolf Edlund wrote:
> ( Sorry, nu gjorde jag visst samma sak !! :)

:-)

> > För det första, det handlar om varannat år (jämna) iirc  För det
> > andra, det handlar inte om releaser, utan om testing freeze.
> 
> Så uppfattade jag inte artikeln. Där stod det absolut att dom skulle
> försöka ha släpp var 12 månad. Synd att jag inte kom ihåg var jag
> läste det. Det kan ha varit i något nummer av Linux Format (f.ö. en av
> dom bästa tidskrifter om Linux).

Det var snack om 12-månaders-cyklar, men det fick rätt negativ
feedback från en del maintainers. Sen har Linux Format helt fel om det
verkligen stod släpp. Det har aldrig varit på tal.

-- 
Olof Johansson
 jabber: olof@ethup.se
    irc: zibri on Freenode, OFTC
    uri: http://www.stdlib.se/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: