[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dags för Squeeze ?[ Jag råkade misslyckas med att skicka till listan första gången, 
  ursäkta för kopian, Rolf! ]

On 2010-02-04 16:18, Rolf Edlund wrote:
> Läste för ett tag sedan att Debian skulle försöka släppa nya versioner
> lite oftare. Det nämndes i artikeln, var 12 månad. Eftersom det snart
> är 12 månader sedan v. 5.0 (Lenny) släpptes. Så då borde det snart
> vara dags för Squeeze ?
> 

Så blev det inte riktigt. 
 
För det första, det handlar om varannat år (jämna) iirc. För det
andra, det handlar inte om releaser, utan om testing freeze. Jag tror
det blev sagt att Squeeze ska frysas nån gång under våren. Rätta mig
någon om jag har fel/missat något.

-- 
Olof Johansson
 jabber: olof@ethup.se
    irc: zibri on Freenode, OFTC
    uri: http://www.stdlib.se/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: