[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: Debian sidOn Thu, 2009-10-22 at 15:52 +0200, mattias wrote:
> Apt-get update
> Gar e: på alla updateringar
> 404 file not found

En 404 är en felkod definierad i HTTP-protokollet och betyder att
webbservern inte kunde hitta filen du efterfrågade. Läs mer på:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

I ditt fall så betyder det att du har något fel i
din /etc/apt/sources.list som jag bad dig skicka med i din
problembeskrivning.

> Stämmer att dom har plockat majordomo
> Inte bara för buggar utan licensen

Här svarar du på en fråga jag inte ställt.

Och snälla, när du skickar svarsmail kan du väl svara till
debian-user-swedish@lists.debian.org ?

	/Daniel Swärd
-- 
Ever noticed something?
Unix comes with compilers.
Windows comes with solitaire.


Reply to: