[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian sidOn Thu, 22 Oct 2009, Daniel Hrynczenko wrote:

Om det är för att sätta upp mailinglistor så kan jag rekommendera
mailman istället, http://www.debian-administration.org/articles/108
Jag har för mig att utvecklingen av majordomo stagnerat och att man
exkluderade det från debian pga ofixade säkerhetsbuggar

"The current version of Majordomo is 1.94.5, released Jan. 19, 2000."
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Majordomo_%28software%29

Majordomo var non-free och hade ett fel som inte åtgärdades.
"As a result we have decided to remove majordomo from our archives."
 - http://lists.debian.org/debian-security-announce/2000/msg00007.html

Därmed torde väl Slink vara sista versionen med Majordomo inkluderad.

Vän av ordning miss säkert att du frågade om detta redan 2006 och redan då avråddes från att använda majordomo.
http://lists.debian.org/debian-user-swedish/2006/10/threads.html#00013

Samt oktober 2007:
http://lists.debian.org/debian-user-swedish/2007/10/msg00022.html

Eller för den delen augusti 2008 när du återigen är inne på spåret majordomo.
http://lists.debian.org/debian-user-swedish/2008/08/msg00020.html

För den som vill gräva vidare:
http://www.google.com/search?q=majordomo+mattias+swedish+site%3Alists.debian.org
Vänligen, använd inte dessa!
http://archive.debian.org/debian/dists/bo/non-free/binary-i386/majordomo_1.94.1-7.deb
http://archive.debian.org/debian/dists/hamm/non-free/binary-i386/mail/majordomo_1.94.4-6.deb
http://archive.debian.org/debian/dists/slink/non-free/binary-i386/mail/majordomo_1.94.4-6.deb
--
/brother
http://martin.bagge.nu
When he was three, Bruce Schneier built an Enigma machine out of Legos.


Reply to: