[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: säker nätinstallation??Hej!

Martin Bagge skrev:
> En vanlig grejj som man missar är ju att sshd i standardutförandet inte är säker. Ex.

Jag antar att du menar för att den normalt tillåter lösenordsinloggning. Eller...?

mvh
/Martin


Reply to: