[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtual machine

Den 20 juli 2009 16.28 skrev mattias <mj@mjw.se>:
har en vanlig installation av debian på 2 lvm enheter boot och root
hur använda den med xen?

Inga problem, jag brukar ha så.
Dvs mina xen-maskiner hade diskare på LVM-volymen.  Bara att googla, det finns debianverktyg som hanterar detta.  Man behöver bara ändra i en fil.

Men jag har inte någon xen-maskin i närheten just nu, så jag kommer inte ihåg exakt vad det var.  Men man kan tala om det när man skapar xen-maskinen.

Reply to: