[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

asteriskTitle: Meddelande
går det att göra en ptt server av en asterisk?

Reply to: