[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lvm

Den 19 juli 2009 14.48 skrev mattias <mj@mjw.se>:
vad som händer
något i stil med
att mount failed
tror den inte hittar initrd

Ok
 
lägger boot på /dev/hda annars hittas bara windows

Ok, låter inte alls så konstigt
 
men en sak ja inte begriper
om man installerar utan lvm så väljs grub som bootloader
om man väljer lvm så väljs lilo

Ok,
hur ser din partitionering av hårdisken/diskarna ut?
hur ser dit filsystem ut som du använder dig av?
vad är det för installationsval du använder?

PS:
undvik gärna top-postning
DS:
 


Reply to: