[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

virtual machineTitle: Meddelande
har en vanlig installation av debian på 2 lvm enheter boot och root
hur använda den med xen?

Reply to: