[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04Martin Bagge / brother skrev:
On Tue, 16 Jun 2009, Peter Carlsson wrote:

Finns det någon loggfil (på Ubuntun eller Debian) jag kan kolla för att undersöka vad som går fel?

mattias idé låter inte helt dum men jag kompletterar med att du borde kunna köra tcpdump (eller annat analysverktyg) på båda sidorna och se om några paketsekvenser kommer fram alls.

Kanske nån kan hjälpa mig tyda vad det betyder. Debian-burken har IP 83.227.134.223, vilket jag inte kan hitta i loggen på Ubuntun.

Här är resultatet från Debian-sidan, dvs från den dator jag försöker ansluta från (med ssh):

tcpdump host 79.102.88.186
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
22:08:28.577945 IP server.hemma.60333 > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.ssh: S 1168209627:1168209627(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1367707957 0,nop,wscale 6> 22:08:31.574444 IP server.hemma.60333 > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.ssh: S 1168209627:1168209627(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1367708707 0,nop,wscale 6> 22:08:37.574434 IP server.hemma.60333 > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.ssh: S 1168209627:1168209627(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1367710207 0,nop,wscale 6> 22:08:49.574435 IP server.hemma.60333 > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.ssh: S 1168209627:1168209627(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1367713207 0,nop,wscale 6> 22:09:13.574451 IP server.hemma.60333 > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.ssh: S 1168209627:1168209627(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1367719207 0,nop,wscale 6>

Och så här ser det ut på Ubuntu-sidan, dvs på den dator jag försöker ansluta till (med ssh):

> sudo tcpdump -i ppp0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ppp0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 96 bytes
22:07:30.234622 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.48961 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 57571+[|domain] 22:07:30.266796 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.35305 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 57124+ PTR? 221.122.54.195.in-addr.arpa. (45) 22:07:35.239833 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.35765 > ns10.bredband.com.domain: 57571+[|domain] 22:07:35.271937 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.35939 > ns10.bredband.com.domain: 57124+ PTR? 221.122.54.195.in-addr.arpa. (45) 22:07:35.352739 IP ns10.bredband.com.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.35765: 57571 7/0/0[|domain] 22:07:35.353282 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946 > 74.125.43.139.www: S 153175046:153175046(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 3700886 0,nop,wscale 5> 22:07:35.381732 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.48961: 57571 7/0/0[|domain] 22:07:35.381819 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se > res1.mobile.se.telenor.net: ICMP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se udp port 48961 unreachable, length 205 22:07:35.391709 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.35305: 57124 1/0/0 (85) 22:07:35.391726 IP ns10.bredband.com.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.35939: 57124 1/0/0 (85) 22:07:35.392250 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.45138 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 46299+ PTR? 186.88.102.79.in-addr.arpa. (44) 22:07:35.491700 IP 74.125.43.139.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946: S 3244327096:3244327096(0) ack 153175047 win 5672 <mss 1380,sackOK,timestamp 2075575550 3700886,nop,wscale 9> 22:07:35.491812 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946 > 74.125.43.139.www: . ack 1 win 183 <nop,nop,timestamp 3700921 2075575550> 22:07:35.491968 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946 > 74.125.43.139.www: P 1:822(821) ack 1 win 183 <nop,nop,timestamp 3700921 2075575550> 22:07:35.520674 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.45138: 46299 1/0/0 (93) 22:07:35.521277 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.57145 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 48135+ PTR? 3.228.26.81.in-addr.arpa. (42) 22:07:35.672671 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.57145: 48135 1/0/0 (73) 22:07:35.673306 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.56929 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 38847+ PTR? 139.43.125.74.in-addr.arpa. (44) 22:07:35.680673 IP 74.125.43.139.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946: . ack 822 win 15 <nop,nop,timestamp 2075575739 3700921> 22:07:35.701667 IP 74.125.43.139.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946: P 1:495(494) ack 822 win 15 <nop,nop,timestamp 2075575754 3700921> 22:07:35.701765 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.34946 > 74.125.43.139.www: . ack 495 win 216 <nop,nop,timestamp 3700973 2075575754> 22:07:35.851638 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.56929: 38847 NXDomain 0/1/0 (104) 22:08:35.714373 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.44416 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 39129+ A? static.cache.l.google.com. (43) 22:08:40.719563 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.49500 > ns10.bredband.com.domain: 39129+ A? static.cache.l.google.com. (43) 22:08:40.877465 IP ns10.bredband.com.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.49500: 39129 1/0/0 (59) 22:08:40.877954 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: S 1179403361:1179403361(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 3717267 0,nop,wscale 5> 22:08:40.878622 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.37912 > res1.mobile.se.telenor.net.domain: 65121+ PTR? 19.163.125.74.in-addr.arpa. (44) 22:08:40.886476 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.44416: 39129 1/0/0 (59) 22:08:40.886567 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se > res1.mobile.se.telenor.net: ICMP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se udp port 44416 unreachable, length 95 22:08:40.996479 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: S 2035020295:2035020295(0) ack 1179403362 win 5792 <mss 1380,sackOK,timestamp 445852301 3717267,nop,wscale 6> 22:08:40.996668 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: . ack 1 win 183 <nop,nop,timestamp 3717297 445852301> 22:08:40.996924 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: P 1:565(564) ack 1 win 183 <nop,nop,timestamp 3717297 445852301> 22:08:41.056480 IP res1.mobile.se.telenor.net.domain > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.37912: 65121 NXDomain 0/1/0 (104) 22:08:41.126426 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: . ack 565 win 109 <nop,nop,timestamp 445852427 3717297> 22:08:41.137362 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: P 1:626(625) ack 565 win 109 <nop,nop,timestamp 445852428 3717297> 22:08:41.137407 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: . ack 626 win 222 <nop,nop,timestamp 3717332 445852428> 22:08:41.144935 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: P 565:1129(564) ack 626 win 222 <nop,nop,timestamp 3717334 445852428> 22:08:41.267349 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: P 626:1104(478) ack 1129 win 126 <nop,nop,timestamp 445852566 3717334> 22:08:41.306923 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: . ack 1104 win 261 <nop,nop,timestamp 3717375 445852566> 22:09:13.990742 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: F 1104:1104(0) ack 1129 win 126 <nop,nop,timestamp 445882562 3717375> 22:09:13.992707 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: F 1104:1104(0) ack 1129 win 126 <nop,nop,timestamp 445882884 3717375> 22:09:13.992764 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: . ack 1105 win 261 <nop,nop,timestamp 3725546 445882884,nop,nop,sack 1 {1104:1105}> 22:09:13.993713 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: F 1104:1104(0) ack 1129 win 126 <nop,nop,timestamp 445883457 3717375> 22:09:13.993747 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: . ack 1105 win 261 <nop,nop,timestamp 3725546 445883457,nop,nop,sack 1 {1104:1105}> 22:09:13.994707 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: F 1104:1104(0) ack 1129 win 126 <nop,nop,timestamp 445884529 3717375> 22:09:13.994741 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: . ack 1105 win 261 <nop,nop,timestamp 3725546 445884529,nop,nop,sack 1 {1104:1105}> 22:09:28.178974 IP c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823 > 74.125.163.19.www: F 1129:1129(0) ack 1105 win 261 <nop,nop,timestamp 3729093 445884529> 22:09:28.502932 IP 74.125.163.19.www > c-4f6658ba-74736162.cust.telenor.se.32823: . ack 1130 win 126 <nop,nop,timestamp 445899734 3729093>


Reply to: