[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: [OT?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04Försökte själv köra mailserver med mobilt bredband från tre
Gick inte så där jättebra just för att dom körde firewall på sin sida

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu] 
Skickat: den 16 juni 2009 21:21
Till: Peter Carlsson
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: [OT?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04


On Tue, 16 Jun 2009, Peter Carlsson wrote:

> Finns det någon loggfil (på Ubuntun eller Debian) jag kan kolla för 
> att
> undersöka vad som går fel?

mattias idé låter inte helt dum men jag kompletterar med att du borde 
kunna köra tcpdump (eller annat analysverktyg) på båda sidorna och se om

några paketsekvenser kommer fram alls.

-- 
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier doesn't need to hide data with steganography - data hides
from Bruce Schneier


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: