[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian installer

Den den 6 april 2009 10:45 skrev mattias <mj@mjw.se>:
lite småonödigt
fattar inte riktigt vitsen med detta...

Att enkelt kunna  installera Debian utan att behöva ladda ned en ISO-image och bränna den till en CD för att därefter starta om maskinen från CD-skivan?

/Jackson


mån 2009-04-06 klockan 10:14 +0200 skrev Martin Bagge / brother:
> On Mon, 6 Apr 2009, mattias wrote:
>
> > Kan man likna debian installer for windows vid wubi
> > Ja om ni förstår
>
> Inte riktigt. Tror jag.
> Jag antar att du tänker på win32-loader som används bland annat på
> goodbye-microsoft.com.
>
> WUBI installerar systemet som en virtuell partition i det filsystem som
> används av Windows och syns som en stor fil i detta. Debians väg är att
> man först gör så och placerar själva installationsprogrammet där, när man
> är klar har man dock en "riktigt" partition och allt är som på ett helt
> och fullt installerat system.
>
> WUBI - virtuell partition, installeras och avinstalleras i windows
> (add/remove programs)
> win32-loader - riktigt partition, installeras i busybox och kan inte
> avinstalleras så enkelt.
>
> typ så.
>
> --
> /brother
> http://frakalendern.se
> Crytanalysis doesn't break cryptosystems. Bruce Schneier breaks cryptosystems.
>
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: