[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian installerlite småonödigt
fattar inte riktigt vitsen med detta...
mån 2009-04-06 klockan 10:14 +0200 skrev Martin Bagge / brother:
> On Mon, 6 Apr 2009, mattias wrote:
> 
> > Kan man likna debian installer for windows vid wubi
> > Ja om ni förstår
> 
> Inte riktigt. Tror jag.
> Jag antar att du tänker på win32-loader som används bland annat på 
> goodbye-microsoft.com.
> 
> WUBI installerar systemet som en virtuell partition i det filsystem som 
> används av Windows och syns som en stor fil i detta. Debians väg är att 
> man först gör så och placerar själva installationsprogrammet där, när man 
> är klar har man dock en "riktigt" partition och allt är som på ett helt 
> och fullt installerat system.
> 
> WUBI - virtuell partition, installeras och avinstalleras i windows 
> (add/remove programs)
> win32-loader - riktigt partition, installeras i busybox och kan inte 
> avinstalleras så enkelt.
> 
> typ så.
> 
> -- 
> /brother
> http://frakalendern.se
> Crytanalysis doesn't break cryptosystems. Bruce Schneier breaks cryptosystems.
> 
> 


Reply to: