[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian installerKan man likna debian installer for windows vid wubi
Ja om ni förstår


Reply to: