[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: IceWM och focus-follows-mouse i LennyPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se> writes:

> Hej!
>
> Uppgraderade min huvudmaskin från Etch till Lenny häromdagen, och allt
> fungerar fint, bortsett från en detalj: Jag kan inte få min
> fönsterhanterare IceWM att flytta fokus mellan fönster genom att bara
> peka på dem längre, som jag kunde tidigare.
>
> Sedan tidigare hade jag dessa inställningar:
>
>   #  Focus windows by clicking
>   ClickToFocus=0 # 0/1
>
>   #  Raise windows when focused
>   RaiseOnFocus=0 # 0/1
>
> och det fungerade. Jag försökte hitta en lösning, och hittade en
> referens till att jag borde lägga in
>
>   FocusMode=0
>
> men det hjälpte inte. Jag måste fortfarande klicka för att fokusera,
> vilket är ganska irriterande... Är det någon som vet vad jag behöver
> göra för att få det att fungera?

Skumt, det var just det som löste problemet för mig. Här är några av
mina inställningar (men bara de två första borde ha betydelse för det
här):

%> grep '^[^#]' ~/.icewm/preferences
FocusMode=0
ClickToFocus=0 # 0/1
RequestFocusOnAppRaise=0 # 0/1
RaiseOnFocus=0 # 0/1
RaiseOnClickClient=0 # 0/1
RaiseOnClickTitleBar=1 # 0/1
LowerOnClickWhenRaised=1 # 0/1
FocusOnMap=0 # 0/1
...

Mvh
-- 
Björn Wirén


Reply to: