[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur avinstalera ?Sven-Olov Slånmark wrote:
Hur avinstallerar jag deblin från hårddisken??

I stor utsträckning är det omöjligt att besvara din fråga men två alternativ är vanliga.

1. Om du har gjort en fullständig installation och inte har något annat operativsystem installerat så gör du precis samma sak med ett annat operativsystem. Du installerar en komplett kopia som ersätter allt du har installerat idag.

2. Om du har ett annat operativsystem installerat så bör det räcka att du startar detta och när det startat letar upp ett verktyg som hanterar partitioner och i detta helt enkelt formaterar om din debianpartition eller tar bort den och lägger tillbaka den som en som ditt aktuella operativsystem klarar av att läsa.

Om du utvecklar bakgrundsinformationen litet så kan vi nog hjälpa dig lite mer specifikt.

--
Martin


Reply to: