[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: IceWM och focus-follows-mouse i LennyHej!

> fungerar fint, bortsett från en detalj: Jag kan inte få min 
> fönsterhanterare IceWM att flytta fokus mellan fönster genom att bara peka 
> på dem längre, som jag kunde tidigare.

Kolla i IceWM meny:n, under 'Settings'. Det borde finnas en 'Focus'
instaellning, som du kan aendra till 'Custom'.

mvh.


Reply to: