[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: disten hammfattar ärligt talat inte vad skaparen av majordomo hade i tanken
bara att sättaupp en lista verkar vara ett företag
usch
nä mailman here we come

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Leben [mailto:martin-1234@leben.nu]
Skickat: den 5 augusti 2008 21:15
Till: debian-user-swedish
Ämne: Re: SV: disten hamm


Hej!

Mattias, detta är tredje gången du frågar om majordomo.

<http://thread.gmane.org/gmane.linux.debian.user.swedish/8881/focus=8881>
<http://thread.gmane.org/gmane.linux.debian.user.swedish/9498/focus=9498>
<http://thread.gmane.org/gmane.linux.debian.user.swedish/9870/focus=9870>

Rekommendationen är fortfarande densamma: Låt bli majordomo.

Anledningen till att majordomo inte finns i Debian finns att läsa om här:
<http://lists.debian.org/debian-security-announce/2000/msg00007.html>

Det var åtta år sedan. ;-)

Vänligen
/Martin Leben


mattias wrote:
> ofan är dom så buggiga?
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu]
> Skickat: den 5 augusti 2008 18:30
> Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Ämne: Re: disten hamm
>
>
> On Tue, 5 Aug 2008, mattias wrote:
>
>> vad i hela världen är hamm för debian utgåva
>> menar hittade majordomos om deb där
>
> hamm == Debian 2.0, släpptes 24/7 1998.
> jag skulle inte rekomendera varse sig att du installerar en deb från den
> eller ens att du installerar majordomo överhuvudtaget. Det är en
> inkarnation av Den Onde själv.
>
> Lista på debians namngivning finns här:
> http://en.wikipedia.org/wiki/Debian#Releases


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: