[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Shorewall och uppdaterad BindThomas Danielsson:

> Kan rekommendera http://www.opendns.com/ istället för ISP:ernas
> (generellt sett) ouppdaterade och dåliga DNS-servrar.

Jo, jobbet kör med OpenDNS, så jag har funderat på det. Är inte helt
säker på att jag gillar omdirigeringen av felskrivna/icke-existerande
adresser, bara. Men med tanke på att det inte är första gången DNS:en
har krånglat så är det värt att överväga.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: