[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Shorewall och uppdaterad BindPeter Krefting:

> Jag har satt upp en bind-process på den maskin som står mellan mitt
> intranät och kabelmodemet, både för att cacha DNS-uppslagningar, och
> för att ge namn på maskinerna på intranätet.

Fast nu fungerar det igen. Mysko. Antagligen var det något problem hos
min Internetleverantör, jag har satt Bind att cacha deras DNS-servrar,
så det kan vara det som strulade...

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: