[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Shorewall och uppdaterad Bindfre 2008-07-25 klockan 07:43 +0100 skrev Peter Krefting:
> Hi!
> 
> Jag har satt upp en bind-process på den maskin som står mellan mitt
> intranät och kabelmodemet, både för att cacha DNS-uppslagningar, och
> för att ge namn på maskinerna på intranätet. Maskinen skyddas av en
> brandvägg konfigurerad med shorewall.

Kör du resursive och/eller forward?
Tänk på att DNS-uppslag är UDP-port 53
Är IPv6 aktiverat?

Danne


Reply to: