[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Shorewall och uppdaterad BindHi!

Jag har satt upp en bind-process på den maskin som står mellan mitt
intranät och kabelmodemet, både för att cacha DNS-uppslagningar, och
för att ge namn på maskinerna på intranätet. Maskinen skyddas av en
brandvägg konfigurerad med shorewall.

Efter säkerhetsuppdateringen av bind nyligen verkar det som min bind
inte längre klarar att slå upp några namn alls. Jag hittar det här i
min daemon.log, det kanske kan vara relevant:

 Jul 24 14:51:24 tuli named[9942]: unexpected RCODE (SERVFAIL) resolving 'ns1.dsredirection.com/AAAA/IN': 212.83.64.138#53
 Jul 24 14:51:24 tuli named[9942]: unexpected RCODE (SERVFAIL) resolving 'ns1.dsredirection.com/AAAA/IN': 212.83.64.138#53
 Jul 24 14:51:24 tuli named[9942]: unexpected RCODE (SERVFAIL) resolving 'ns2.dsredirection.com/AAAA/IN': 212.83.64.138#53
 Jul 24 14:51:24 tuli named[9942]: unexpected RCODE (SERVFAIL) resolving 'ns2.dsredirection.com/AAAA/IN': 212.83.64.138#53
 Jul 24 14:51:32 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns1.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.160.15#53
 Jul 24 14:51:32 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns2.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.160.15#53
 Jul 24 14:51:32 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns1.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.161.15#53
 Jul 24 14:51:32 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns2.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.161.15#53
 Jul 24 14:51:37 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns1.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.161.15#53
 Jul 24 14:51:37 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns2.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.161.15#53
 Jul 24 14:51:37 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns1.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.160.15#53
 Jul 24 14:51:37 tuli named[9942]: FORMERR resolving 'ns2.dsredirection.com/AAAA/IN': 204.13.160.15#53

Jag misstänker att det är någon Shorewall-regel jag missat. Är det
någon som har några bra idéer om var jag ska börja leta?

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: