[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Shorewall och uppdaterad BindPeter Krefting wrote:
Hi!

Jag har satt upp en bind-process på den maskin som står mellan mitt
intranät och kabelmodemet, både för att cacha DNS-uppslagningar, och
för att ge namn på maskinerna på intranätet. Maskinen skyddas av en
brandvägg konfigurerad med shorewall.

Efter säkerhetsuppdateringen av bind nyligen verkar det som min bind
inte längre klarar att slå upp några namn alls. Jag hittar det här i
min daemon.log, det kanske kan vara relevant:

Hej!

Om du bifogat /etc/shorewall/rules kunde vi kanske ha vetat. ;-) Du kanske bara tillåter DNS-trafik från källport 53 till destinationsport 53.

Tips:
- Slå på loggning i Shorewall och spana in loggarna.
- Sniffa med tshark.

mvh
/Martin


Reply to: