[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: talande installation
Antar att de syftar på http://www.linux-speakup.org/

mattias jonsson skrev:
läste på en utläsnk sändlista om skärmläsaren orca
där sa dom att debian hade en talande installation
vet någon mer om detta?
Reply to: