[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: installationskapade inte partionen själv
jag lät ubuntu använda det lediga utrymmet
därav frågan
menar man kan väll itne använda ex partion magic och helt enkelt skrota
den??
låter lite drastiskt

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu]
Skickat: den 19 juli 2008 18:58
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: installation


On Sat, 19 Jul 2008, mattias jonsson wrote:

> kör just nu dualbott med ubuntu och xp
> har plan på debian istället
> men hur gör amn då
> dvs för att ta väck ubuntu partionen
> menar det hjälper väll itne med att enbart plocka väck ubuntupartionen
> menar då ligger väll grub kvar??

när du partionerar i debians install så tar du först bort ubuntu.
lägger till din nya debian-partion, troligen mer eller mindre samma som
din gamla ubuntu.
sätter debian-partitionen bootable och sen låter du installern skriva
bootsector.

så du är på helt rätt spår.

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier once found the inverse of a trapdoor function counting only
on the fingers of one hand


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: